โครงงาน

posted on 04 Feb 2009 21:30 by kanom-tkthong

 

๑.ชื่อโครงงาน:ขนมในตระกูลทอง

 

๒.ผู้รับผิดชอบโครงงาน:นางปรียานุช      แสงมหาชัย (ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)

นางสาวสาวิณี                 เลิศฤทธิ์กรชัย       เลขที่ ๒      ม.๔/๒

นางสาวเกษแก้ว              ทวีสมบัติ              เลขที่ ๑o   ม.๔/๒

 นางสาวประกายวรรรณ   วุตติสันต์               เลขที่ ๑๕   ม.๔/๒

นางสาวกัญญา                พรกิตติโชติเจริญ  เลขที่ ๑๗   ม.๔/๒

นางสาวปวิตรา                ตระกูลกิจเจริญ     เลขที่  ๑๙  ม.๔/๒

 

๓.ที่มาของโครงงาน

            สมาชิกในกลุ่มนักเรียนได้ไปงานหมั้นของพี่ชายและได้เห็นว่าภายในงาน

มีขนมต่างๆมากมายอาทิเช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และได้เกิดความสงสัย

ว่าทำไมขนมถึงต้องมีคำว่า"ทอง"อยู่ในชื่อจึงได้นำข้อสงสัยนี้มาปรึกษากันในกลุ่ม

            สามชิกในกลุ่มจึงมีความเห็นร่วมกันว่าจะศึกษาถึงเรื่องราวต่างๆอาทิเช่น

ส่วนผสม วิธีทำ ประวัติความเป็นมาขนมไทยโดยเฉพาะขนมในตระกูลทอง

 

๔.จุดประสงค์ของโครงงาน

๑.ได้ทราบถึงประวัติของขนมไทย

๒.ได้ทราบถึงสาเหตุของการตั้งชื่อขนมให้มีคำว่า"ทอง"อยู่ในชื่อ

 

๕.ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการทำโครงงาน

    หาขนมที่มีคำว่าทองอยู่ในชื่ออย่างน้อย ๓ ชนิด ศึกษาถึงที่มาและสาเหตุของ

การตั้งชื่อขนมต่างๆในตระกูลทอง

    ระยะเวลาการดำเนินโครงงาน ๒ สัปดาห์ 

เริ่มจากวันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๒

 

๖.หลักวิชาที่นำมาใช้ในโครงงาน

      . เพื่อศึกษาถึงที่มาของขนมไทยต่างๆ  เช่น  ทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทอง

      ๒.    เพื่อเผยแพร่วิธีการทำขนม

      ๓.    เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนม

 

๔.เพื่อแนะนำความหมายและโอกาสในการมอบขนมไทยในงานต่างๆ

      ๕.    เพื่อเผยแพร่ความสวยงามของขนมไทย  

๖.    เพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนมาบริโภคขนมไทย

 

๗.วิธีปฎิบัติในการทำโครงงงาน

๑.ต้องการทราบถึงการตั้งชื่อขนมให้มีคำว่า"ทอง"อยู่ในชื่อ

 

๒.ค้นหาร้านขนมไทยในกรุงเทพทางอินเตอร์เน็ต

 

๓.เตรียมแบบสอบถามแล้วนำไปสัมภาษณ์ร้านขนมไทย

 

 

๘.ผลที่คาดหวัง

   ๑.ได้รู้ถึงสาเหตุของการที่ตั้งชื่อขนมให้มีคำว่า"ทอง"อยู่ในชื่อ

 ๒.ได้ทราบระวัติความเป็นมาของขนมไทย 

 

edit @ 4 Feb 2009 22:07:27 by KANOM-THONG

edit @ 12 Feb 2009 17:15:19 by KANOM-THONG

edit @ 12 Feb 2009 17:54:49 by KANOM-THONG

edit @ 12 Feb 2009 17:56:04 by KANOM-THONG

สัมภาร์ร้านขายขนมหวาน

posted on 04 Feb 2009 20:26 by kanom-tkthong

 วันนี้ไปสัมภาร์ร้านขายขนมไทยที่ดิโอล์ดสยามมา

ถ่ายรูปมาเยอะแยะเลยมีคำสัมภาณ์มาให้อ่านกันด้วย

เจ้าของร้าน:คุณกำไรแก้ว

หมายเลขร้าน: A13-A14 หางดิโอล็ดสยาม

ราคา:20 35 55

สิ่งที่ขาย:ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน

เหตุผลที่ขายขนมหวาน:เพราะต้นตระกูลรบจ้างทำขนมหวาน

เบอร์โทร:081-403-5458

คุณกำไรแก้ว(เจ้าของร้าน)

การทำฝอยทอง

การทำทองหยิบ

บริเวญหน้าร้านแม่นิด

 

edit @ 4 Feb 2009 22:09:57 by KANOM-THONG

ขนมทองอัฐ

posted on 04 Feb 2009 20:17 by kanom-tkthong
ขนมทองอัฐ

 

 

ส่วนผสม

แป้งสาลี                      ๑         ถ้วยตวง

น้ำตาลทราย              ๓/๔      ถ้วยตวง

เกลือ                          ๑/๒      ช้อนโต๊ะ

กะทิ                          ๑/๒      ถ้วยตวง

ไข่เป็ด(ใช้ไข่แดง)       ๑            ฟอง

น้ำปูนใส                     ๒          ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

๑. ผสมน้ำตาล เกลือ กับแป้งสาลี เคล้าให้เข้ากัน

๒. ใส่ไข่แดงลงในกะทิ คนให้ขากัน เทลงในเครื่องปรุงตามข้อ ๑ นวดให้เข้ากัน

 ใส่น้ำปูนใส กรองด้วยกระชอน

๓. ผิงพิมพ์ทองม้วนให้ร้อนแล้วหยอดแป้งที่ผสมลงบนพิมพ์ ผิงกลับไปกลับมาพอ

เป็นแผ่น ลอกออก หยอดแป้งลงบนพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง ผิงเหมือนเดิม พอเป็นแผ่น

ให้นำแผ่นแรกลงวาง แล้วผิงกลับไปกลับมาให้กรอบจึงลอกออก 

 

edit @ 12 Feb 2009 19:33:24 by KANOM-THONG

edit @ 12 Feb 2009 19:34:13 by KANOM-THONG

edit @ 12 Feb 2009 19:35:09 by KANOM-THONG

ขนมทองม้วน

posted on 04 Feb 2009 20:05 by kanom-tkthong

 

ส่วนผสม : แป้งข้าวเจ้า 1/2 ถ้วยตวง


                  ไข่เป็ด 3 ฟอง 


                   เกลือ 2 1/2 ช้อนชา


                   น้ำตาลทราย 2 1/2 ถ้วยตวง


                   หัวกะทิ 2 ถ้วยตวง


                   หางกะทิ 3 ถ้วยตวงวิธีทำ : 1. ผสมแป้งข้าวเจ้า เกลือ น้ำตาลและไข่แดงให้เข้ากัน


            2. ใส่หัวกะทิทีละน้อยลงในแป้งที่เตรียมไว้ในข้อ 1 นวดเบาๆ


                 จนนุ่มแล้วค่อยๆเทหัวกะทิทีละน้อยจนหมด จากนั้นจึง


                  เทหางกะทิคนให้เข้ากัน กรองด้วยกระชอน


            3.  เตรียมพิมพ์ทองม้วนผิงไฟให้ร้อน(ถ้าผิงด้วยไฟถ่านจะทำให้


                 ขนมหอมดี) เมื่อพิมพ์ร้อนได้ที่จึงทาด้วยน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมู


            4. หยอดแป้งที่ผสมไว้ลงพิมพ์ ปิดพิมพ์ ผิงกลับไปกลับมาจน


                 เหลืองลอกออกจากพิมพ์ แล้วม้วนเป็นกลมๆ ขณะยังร้อน

 

ขนมทองชมพูนุท

posted on 04 Feb 2009 20:00 by kanom-tkthong

 

 ส่วนผสม : ไข่ไก่(ไข่แดง) 5 ฟอง


                   กะทิ 1 ถ้วยตวง


                   แป้งข้าวเจ้า 1/2 ถ้วยตวง


                   แป้งข้าวเหนียว 1/2 ถ้วยตวง


                   น้ำตาลทราย 1/2 ถ้วยตวงวิธีทำ : 1. ผสมแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า ให้เข้ากัน นวดด้วยกะทิ


            2. นำไข่แดง น้ำตาลทราย คนให้เข้ากันแล้วนำมารวมกับ


                 ส่วนผสมข้อ 1


            3. นำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆ กวนจนได้


            4. ใส่พิมพ์ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเคาะออก นำไปอบควันเทียน

ขนมทองทัต

posted on 04 Feb 2009 19:50 by kanom-tkthong

 

ส่ว